eco mińsk

WC TO NIE KOSZ

Niestety, definicja sedesu choć znana każdemu została znacznie rozszerzona przez część społeczeństwa, a sedes stał się narzędziem uniwersalnym do pozbywania wszelkich domowych odpadków z którymi nie wiemy co zrobić. 

Sieci sanitarne zostały tak zaprojektowane aby przyjmować tylko nieczystości sanitarne, ścieki z Naszych domów i papier toaletowy. Pozostałe odpady wyrzucane do toalety prowadzą do awarii a co ważniejsze, powodują zanieczyszczenie środowiska. Pomimo poddaniu ich biologicznemu oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów żyjących w wodach, do których wpływają ścieki oczyszczone powodując hamowanie proces biologicznego oczyszczania ścieków,  przyczyniają się do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności oczyszczania ścieków.

Przyłączamy sie do akcji http://www.wodawraca.pl/wrzuc-patyczek.html zagrajcie we wrzuć patyczek a zobaczycie jak możecie chronić środowisko.

Pamiętajmy, że do toalety nie należy wrzucać:

-  włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, oraz rajstop (w tym innych części garderoby) - rzeczy te łączą się w sploty  i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,

- ręczników papierowych, szmat, gazet, pieluch oraz innych nie rozpuszczających się w wodzie materiałów- zbijają się w rurach w zwartą masę tamując przepływ ścieków,

-  igieł (medycznych również)- zalegają w sieci kanalizacyjnej i niewidoczne gołym okiem stanowią zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Jeśli igła przebije rękawicę ochronną, może nie tylko boleśnie ukuć, ale bakterie przeniesione na niej mogą powodować zakażenie np. żółtaczką, bądź  wirusem HIV

niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w części biologicznej,

-  materiałów budowlanych- opadają one na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc ciężkie do usunięcia zatory,

- tłuszczów i olejów, początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykając średnice w rurach. Oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę.

- nakrętek, korków, gum do żucia, plastikowych torebek foliowych, prezerwatyw, patyczków do uszu - wszystkie nie rozpuszczają się i tworzą zatory. 

Jakie mogą być konsekwencje traktowania toalety jak kosza na śmieci? 

Co roku usuwane jest setki zatorów powodowanych przez wrzucanie do sedesu przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, a to kropla w morzu. Skutkiem nieprzemyślanego działania jest cofanie się ścieków do Naszego mieszkania, co w konsekwencji może doprowadzić do zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Często aby taki zator usunąć trzeba przecinać rury a tym samym niszczyć ściany w których się owe zatory znajdują. To nie tylko duże straty materialne, uciążliwość dla mieszkańców, ale też duża szkodliwość dla środowiska naturalnego. Dlatego dbajmy o nie trucie środowiska i siebie nawzajem.

 

wykorzystano informacje z http://www.mpwik.com.pl/

polityka prywatności »