eco mińsk

Koronawirus w ściekach.

Koronawirusy tak jak wiele innych patogenów np. salmonella, czy wirus zapalenia wątroby, przedostają się do ścieków. Amerykańska Federacja Środowiska Wodnego uspokaja jednak, że standardowe praktyki stosowane podczas oczyszczania ścieków pozwalają skutecznie kontrolować obecność COVID-19.

Badania nad trwałością koronawirusów wykazały, że w przypadku braku dezynfekcji mogą one przetrwać w ściekach od kilku godzin do nawet kilku dni. Eksperci zapewniają jednak, że standardowe procedury wykorzystywane przez oczyszczalnie skutecznie usuwają z nich wirusy. Dzieje się to m.in. w procesie koagulacji połączonej z fluktuacją, która dodatkowo wspomagana jest polielektrolitami i filtracją. Nie ma zatem obawy, że koronawirus przeniknie do wodociągów i w ten sposób zagrozi naszemu bezpieczeństwu.

Woda, którą dostarczają mieszkańcom miast zakłady wodociągowe, jest poddawana procesom uzdatniania, które obejmują m.in. dezynfekcję, która niszczy różnego rodzaju patogeny, w tym koronawirusy. Mają one bowiem niską odporność na naświetlanie promieniami UV oraz środki dezynfekcyjne, stosowane przed wpuszczeniem wody do wodociągu. Zakłady odpowiedzialne z zaopatrzenie mieszkańców naszego kraju w wodę pitną stosują wysokosprawne procesy dezynfekcji wody, co pozwala całkowicie wyeliminować z kranówki szkodliwe dla naszego zdrowia patogenne mikroorganizmy w tym koronawirusy. Eksperci podkreślają, że nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań mających na celu dezynfekowanie wody w związku z epidemią. Wystarczy monitorowanie stanu środków dezynfekcyjnych i sukcesywne ich uzupełnianie, aby zapobiec sytuacji ich ewentualnego braku i w związku z tym wystąpienia przerwy w ich stosowaniu.

Eksperci podkreślają także że nie ma dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej. Nie musimy zatem obawiać się skażenia wody podczas trwającej epidemii. Najskuteczniejszym sposobem chronienia siebie i swoich bliskich przed zarażeniem wirusem w dalszym ciągu pozostają zalecane środki ostrożności takie jak przede wszystkim częste, dokładne mycie rąk i niewychodzenie z domu, jeśli nie ma ku temu naprawdę ważnego powodu.

polityka prywatności »