eco mińsk
Budynek oczyszczalni ścieków

Światowy Dzień Wody w Mińsku

Jak odbywa się produkcja wody? Jaką pokonuje drogę od studni głębinowej do kranu? O tym będzie można dowiedzieć się w piątek 21 marca br. w godz. 8-12
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim z okazji Światowego Dnia Wody zaprasza wszystkich mieszkańców Mińska do zwiedzania oczyszczalni ścieków przy ulicy Chróścielewskiego 1 oraz degustacji pysznych koktajli na bazie wody kranowej w urzędzie miasta. W tym dniu odbędzie się również spotkanie z Kajetanem Broniewskim, brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w wioślarstwie.
Światowy Dzień Wody (World Water Day) został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie ONZ. Każdego roku obchody odbywają się pod wybranym hasłem, a ideą tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję. Celem obchodów jest ciągłe informowanie społeczeństwa, że woda jest niezbędna do życia wszystkich organizmów na ziemi. W grudniu 2003 r. Zgromadzenie ONZ ustanowiło lata 2005-2015 Międzynarodową Dekadą dla Akcji „Woda dla Życia”.
ŚDW 2014 po raz pierwszy dotyczy nie tylko wody, lecz i energii, która staje się również tak jak woda niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego świata. Nośnikiem energii o szczególnym znaczeniu staje się energia elektryczna. Przerwy w jej dostawie powodują obecnie kompletny paraliż naszego życia. Woda i energia są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie zależne. Wytwarzanie energii i jej przesył oraz magazynowanie wymaga wykorzystania zasobów wodnych szczególnie w elektrowniach wodnych, elektrowniach cieplnych klasycznych i jądrowych oraz przy wydobyciu wielu surowców energetycznych. Obecnie około 8% wytworzonej energii elektrycznej jest wykorzystane na pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych użytkowników (ludność, przemysł, energetyka, rolnictwo).

polityka prywatności »