eco mińsk

Uzdatnianie wody - czym jest?

Każdy pewnie trafił na pojęcie uzdatniania wody. Intuicyjnie wiemy, że jest to proces przywracania jej zdatności dla określonego celu np. do picia. Ale wodę uzdatnia się nie tylko do picia. Znaczną większość wody uzdatnia się dla celów przemysłowych, w przemyśle spożywczym, medycznym czy farmaceutycznym.

Metodami uzdatniania wody są:

 • odżelazianie

 • zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe

 • demineralizacja, np. poprzez destylację

 • filtracja – mineralna, węglowa, mechaniczna

 • dezynfekcja – chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV

 • odwrócona osmoza (RO)

 • aeracja

Woda do picia musi zawierać odpowiednią ilość soli mineralnych i być pozbawiona zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Przy uzdatnianiu wody pitnej najczęściej stosowane są:

 • klaryfikacja – proces wytrącania z wody z zawiesin,

 • odżelazianie, odmanganianie – stosowane przy wodach z zawartością powyżej normy pierwiastków żelaza i manganu,

 • dezynfekcja – usuwanie drobnoustrojów chorobotwórczych,

 • zmiękczanie – usuwanie jonów wapnia i magnezu (zapobieganie dużej twardości wody),

 • filtracja – poprawa właściwości smakowych i zapachowych.

Woda zanim trafi do naszych kranów przechodzi kilka procesów po to aby ostatecznie miała właściwości pasujące ostatecznym konsumentom i aby spełniała wyśrubowane normy zdrowotne. Jeśli tylko instalacja w naszym domu lub bloku jest prawidłowo konserwowana, właściwości wody z kranu są takie jak właściwości wód źródlanych butelkowanych.

 

polityka prywatności »