eco mińsk

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy dostępny pod adresem www.pwikminsk.pl (dalej jako „Serwis” bądź „Usługodawca”), prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisaną do rejestru KRS 0000045805 NIP: 822-000-37-89, REGON 710015064: zwane dalej Usługodawca.

I. Informacje ogólne
Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.
II Zbierane dane
Użytkownik może przeglądać serwis internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), min. system Google Analytics.
III Wykorzystanie danych
1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sersu internetowego.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających serwis internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu internetowego.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
4. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie żądań, które wynikają z przepisów prawa regulujących obszar działalności Usługodawcy.
IV Zabezpieczenie danych osobowych
Wszelkie dane dostarczone do Usługodawcy przez Użytkowników Serwisu uważa się za dane przekazane przez nich dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
Usługodawca, jako administrator danych osobowych , oraz w/w podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

V Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies to zbiór 3 elementów: nazwy strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i ich unikalny numer.
3. Pliki cookies uzyskiwane są w dwóch celach:
tworzenia statystyk pomagającym zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych w celu ulepszania ich zawartości i struktury.
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI Kontakt
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany na stronie Serwisu.
VII Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 23 września 2013.
2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

polityka prywatności »